Wat je moet weten over Ethisch Hacken

Hacking vaardigheden kunnen ook ten goede worden gebruikt

Doorheen de jaren heeft de term “hacking” een negatieve bijklank gekregen, wat geen verrassing is. Hacking wordt vaak gebruikt voor kwaadaardige doeleinden, zoals het identificeren en uitbuiten van systeem kwetsbaarheden om niet toegestane toegang te krijgen of voor het compromitteren van de veiligheid wat resulteert in het verlies van gegevens of geld en andere grote schade.

Experts van Reviewedbypro en andere bronnen beweren echter dat hacking vaardigheden niet alleen gebruikt worden voor kwaadaardige daden. Hackers worden vaak aangeworven door beveiligingsbedrijven om hun vaardigheden te gebruiken om hun veiligheid te verbeteen en kwaadaardige aanvalles van hun systemen, servers, netwerken en andere software te houden.

Daarnaast is Ethiisch Hacken niet gewoon een hobby, het kan een voltijdse baan worden of een winstgevende activiteit. Bijvoorbeeld, een 19 jaar oude, zelf onderwezen hacker heeft net zijn eerste miljoen verdiend met Bug Bounty awards. Dus wat moet je weten over “Ethisch Hacken”.

Wat is “Ethisch Hacken”?

Heb je de term “Ethisch Hacken” ooit al gehoord? Ethisch Hacken, ook gekend als “Penetratie Testen” of “Witte Hoed Hacken”, is een proces om binnen te dringen in een systeem of netwerk om malware en kwetsbaarheden te vinden die door kwaadaardige actuers uitgebuit kunnen worden wat zou resulteren in enorme schade en velies van gegevens.

Het voornaamste doel van ethisch hacken is het verbeteren van het beveiligingsniveau. Malware en kwetsbaarheden die gevonden werden door ethische hackers worden meestal opgelost tijdens testen. Hoewel ethische hackers vaak dezelfde tools en methodes gebruiken als cybercriminelen en kwaadaardige hackers, hebben ethische hackers de toestemming van de autoriserende partij om het hacken uit te voeren. Bovendien wordt er verwacht dat alle kwetsbaarheden die gevonden worden gerapporteerd worden aan het management tijdens het testproces.

Wie is een Ethische Hacker?

Ethische Hackers, worden meestal penetratie testers of witte hoed hackers genoems, het zijn vaardige hacking professionals die zwakheden en kwetsbaarheden in het doel systeem/netwerk identificeren en uitbuiten. In tegenstelling tot kwaadaardige hackers, werken etische hackers, i.p.v. voordeel te halen uit de gevonden kwetsbaarheden, met de toestemming van het bevoegde management en moeten ze zich houden aan de regels van het management en de wetten van het land.

Het is het vermelden waard dat het niet ongewoon is dat etische hackers, witte hoeden werden nadat ze eerst kwaadaardige hackrs waren en besloten hun vaardigheden en technieken te gebruiken voor goede doeleinden. Het is echter ook niet ongewoon voor witte hoet hackers om hun witte hoet terug in te reuilen voor een zwarte.

CIA of AIC Triade

Ethische hackers werken vaak volgens een richtlijn met drie voorname principes, inclusief Vertrouwelijkheid, Integriteit en Beschikbaarheid. Deze drie principers vormen de CIA Driehoek. Ze worden gebruikt om de harmonie tussen drie principes te bereiken om het veiligheidsniveau van de organisatie te verbeteren. Oorspronkelijk werd de CIA Triade ontworpen om de politiek rond de veiligheid van informatie binnen de organisatie te leiden. Dit model wordt ook wel de AIC triade genoemd.

Vereiste kwalificaties en opleiding

Als je ooit overweegt om een ethische hacker te worden is het belangrijk dat je weet wat de kwalificaties en vaardigheden zijn, die nodig zijn voor deze job. Volgens de oprichter en algemeen directeur van DrPete Technology Experts Peter Chadha, moet een ethische hacker beschikken over “een enorme technische kennis van IT-systemen en software, en in het bijzonder hoe hun kwetsbaarheden uit te buiten”. Er bestaan enkele certificeringen zoals het meest gewone EG Raad Gecetificeerde Ethische Hacker Certificaat of de Communication-Electronics Security Group (CESG) goedkeuring. Dit is ook vereist voor elke soort van penetratie test die je wilt uitvoeren voor een organisatie.

Er zijn ook verschillent entry-level test certificeringen die ontwikkeld werden voor hen die willen werken in een test team onder leiding van een teamleader. Ondertussen zijn de gevorderde test certificeringen en cursussen voor de meer geavanceerde hackers die op hun eigen willen werken of leiding willen geven aan een team.

Daarnaast kun je ook zelf kijken voor certificeringen en online cursussen. Bijvoorbeeld, Udemy heeft vaak deals voor Ethisch hacken cursussen voor beginners en meer geavanceerde gebruikers. EcCouncil voorziet studenten ook van training en cursussen voor hen die een gecertificeerde ethische hacker willen worden. De cursussen omvatten Kern, Geavanceerde en Expert certificeringen.

Volgens PrepAway, omvat de top 7 Ethisch Hacken Certificeringen Certified Ethical Hacking Certification (CEH), GIAC Penetration Tester Certification (SANS GPEN), Offensive Security Certified Professional (OSCP), CREST, Foundstone Ultimate Hacking, Certified Penetration Testing Consultant (CTPC), en Certified Penetration Testing Engineer (CPTE). De certificaten kwalificeren een individu als een gecertificeerde ethische hacker en leveren allerlei voordelen op voor individuen omdat het helpt de risico's en kwetsbaarheden waaraan organisaties onderhevig zijn te begrijpen, het toont ook de werkinstrumenten, de verschillende types van voetafdrukken van technische hackers, tegenmaatregelen en voetafdruk tools en veel meer.

Chadha voegt ook toe dat “het ook helpt om een degelijke amgemene achtergrond en ervaring naast certificaten te hebben zoals een Master in Informatiebeveiliging”. Dus denk eraan dat de relevante ervaring op het gebied van hacken ook ten zeerste op prijs gesteld wordt in de industrie.

Meer karakteristieken en informatie over hacken

Hoewel een ethische hacker geen bepaalde stappen moet volgen tijdens het hacken, zijn er vijf hoofdfases, inclusief verkenning, scannen, toegang verwerven, toegang behouden en sporen uitwissen.

Fases van het hacken:

  1. De eerste fase van het hacken is Verkenning ook gekend als het plaatsen van een voetafdruk of informatie verzamelen. Tijdens deze fase moet een hacker zoveel mogelijk informatie verzamelen over het netwetk, de host en de betrokken mensen.
  2. De tweede Scanning fase omvat drie types van scanning: Poort Scanning, Kwetsbaarheid Scanning, Netwerk Mapping.
  3. De derde, Toegang Verkrijgen fase reflecteert de fase waarbij de hacker zich toegang verschaft tot het doelwit systeem of netwerk. Van zodra een hacker inbreekt op een systeem is toestemming van de beheerder vereist voor het installeren van programma's en tools voor het aanpassen of verbergen van gegevens.
  4. Zodra er toegang is volgt de Toegang Behouden fase. Een aanvaller die het systeem hackte wil misschien enkel tonen dat het kwetsbaar was of hij wilt de niet toegelaten verbinden behouden en doorgaan ermee op de achtergrond. Om dit te doen gebruiken hackers vaal kwaadaardige software zoals Trojanen, Rootkits of andere malware. Toegang moet bhouden blijven totdat de taken voltooid zijn.
  5. De laatste fase is het Sporen Wissen. Een kwaadaardige hacker wil niet gevat worden daarom is het nodig dat hij alle sporen en bewijzend die naar hem leiden wist. Deze fase bestaat uit het aanpassen, corumperen en/of verwijderen van logs, registerwaarden, gebruikte toepassingen, etc. Hoewel elke hacker zijn eigen hacking fases kiest zijn dit de vijf aanbevolen en meest gebruikte fases.

De meest voorkomende types van aanvallen

Het loont ook de moeite te vermelden dat er verschillende types van aanvallen zijn. De aanvallen omvatten:

  • Besturingssysteem Aanvallen
  • Misconfiguratie Aanvallen
  • Toepassing Level Aanvallen
  • Shrink Wrap Code Aanvallen.

Laat ons wat dieper ingaan op elk van deze aanvallen. Besturingssysteem Aanvallen zijn het vinden en uitbuiten van kwetsbaarheden en zwakheden in het besturingssysteem. Bijvoorbeeld niet gepatchte systeem of buffer overflow.

Misconfiguratie Aanvallen zijn vaak het resultaat van de misconfiguratie van het gebruikte apparaat of systeem. Deze aanvallen zijn gericht op databases, servers, software of netwerken. Toepasing Level Aanvallen zijn gericht op de programma's en de toepassingen. Voorbeelden zijn SQL injectie, cross-site scripting, en gelijkaardige aanvallen. Shrink Wrap Code Aanvallen worden uitgevoerd met standaard of van de plank componenten als de code of het script niet goed afgestemd is.

Dit zijn de voornaamste types van aanvallen die meestal uitgevoerd worden vanwege zwakheden, kwetsbaarheden, misconfiguratie en andere bugs in het systeem, netwerken, software of codes/scripts.

Kwetsbaarheid beoordeling

Eén van de populairste jobs voor etische hackers is de kwetsbaarheid beoordeling.

Kwetsbaarheid beoordeling is het identificeren, kwantificeren van en prioriteit geven aan kwetsbaarheden in systemen, netwerken en communicatiekanalen. Het proces wordt uitgevoerd als onderdeel van een audit en heeft tot doel het doelwit systeem te beschermen tegen aanvallen. De gedetecteerde kwetsbaarheden worden geïdentificeerd, geclassifieerd en gemeld aan het management om hen te kunnen patchen en de beveiliging van de organisatie te verbeteren.

Penetratie testen

Een andere belangrijke taak van etische hackers is het penetratie testen. Het penetratie testen is het evalueren van het beveiligingsniveau van de organisatie. Tijdens het penetratie testen buiten hackers de gedetecteerde kwetsbaarheden uit op dezelfde manier dat potentiële aanvallers dit zouden doen. Een etische hacker verdedigt tegen de aanval en documenteert het verloop ervan.

Er zijn verschillende soorten penetratie testen, waaronder Black Box, White Box, en Grey Box. Black Box is een type van penetratie testen waarbij de tester geen gegevens ontvangt met betrekking tot het netwerk en/of de infrastructuut van het netwerk/organisatie dat getest moet worden. White Box is een type van penetratie testen waarbij de tester voorzien wordt van alle gegevens over het netwerk en/of infrastructuur van het netwerk/organisatie dat moet worden getest.

Grey Box is een type van penetratie testen waarbij de tester voorzien wordt van een stuk beperkte informatie en gegevens over het netwerk en/of infrastructuur van het netwerk/organisatie dat moet worden getest. Zoals je kunt zien is het evalueren van de beveiliging van een organisatie en het uitbuiten van zijn kwetsbaarheden één van de belangrijkste jobs voor een ethische hacker.

Laatste Bedenkingen

Zoals je ziet is hacking geen negatieve zaak als je het doet voor een goed doel. Ethisch hacken is een belangrijk onderdeel van het beveiligingsniveau van de organisatie. Ethisch hacken stelt organisaties in staat hun beveiligingsniveau te verbeteren door het identificeren en minimaliseren van zwakheden en kwetsbaarheden alsook het patchen van bugs enz. Op het internet zijn er tal van opleidingscursussen beschikbaar mocht je overwegen om een ethische hacker te worden.

Over de auteur
Lucia Danes
Lucia Danes - Virus onderzoeker

Contact Lucia Danes
Over het bedrijf Esolutions

Lezen in een andere taal
Bestanden
Software
Vergelijk