Vrijwaring

Bijgewerkt

De Service en Sites bevatten informatie, feiten en commentaren van verschillende individuen en organisaties. De service en sites worden voorzien als een “zoals het is” basis ZONDER WELKE GARANTIES DAN OOK, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van titel of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, anders dan die garanties die worden opgelegd door en niet in staat uitsluiting, beperking of wijziging onder de wetten van toepassing op de overeenkomst van de website.

Terwijl we ons best doen om de informatie bij te werken en correct weer te geven, kunnen noch zondervirus.nl, noch zijn partners enige waarborg bieden, expliciet of impliciet, over de volledigheid, accuraatheid, betrouwbaarheid, geschiktbaarheid of beschikbaarheid in relatie tot de website of de informatie, producten of diensten op de website voor welk doel dan ook.

Elke informatie die je toevoegs is dan ook VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. Wij zullen in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor welk verlies of schade dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, indirect of voortvloeiend verlies of schade, elk verlies of schade voortvloeiend uit het verlies van data of winsten voortvloeiend uit, of in relatie met het gebruik van deze site.

Via deze website bent u in staat om naar andere websites te gaan, die niet onder de controle van zondervirus.nl vallen. We hebben geen controle over de inhoud of aard van deze websites, dus doe je dit OP EIGEN RISICO.

We doen ons best om de websote online en vlot werkend te houden. Zondervirus.nl is echter NIET VERANTWOORDELIJK voor, en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor, het feit dat de site tijdelijk onbeschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze wil om.

Je kan meer lezen over het zondervirus.nl project in Over ons. Het Privacybeleid, Gebruiksvoorwaarden en Openbaarmaking vind u hier. Als u vragen heeft kunt u ons bereiken via Contacteer Ons.