Gebruiksvoorwaarden

Bijgewerkt

Bedankt om zondervirus.nl te bezoeken. Lees deze informatie zorgvuldig alvorens verder te gaan naar de site omdat door het gebruiken/downloaden van de hier aangeboden software je akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat, gelieve deze site dan te verlaten.

De termen “zondervirus.nl”, “Service”, “Site”, “wij”, “ons” refereren naar de eigenaar van de site, de term “jij” refereert naar de gebruiker van de site.

  1. Zondervirus.nl is een openbare site voor algemene doeleinden, die gewijd is aan het bevechten van spyware. Het is een informatieve site die een premium informatie service aanbied welke kosteloos is voor zowel leden als niet leden op deze site. De site bevat de database van software parasieten, nieuws gerelateerd aan internet veiligheid en spyware, software ontwikkeld voor het verwijderen van spyware, bestanden gerelateerd aan persoonlijke veiligheid, privacy en/of spyware, en een “Vraag het ons” sectie
  2. De site kan gerelateerd zijn aan elk product dat er wordt op aangeboden. Sommige van deze producten (anti-spyware programma’s, anti-virussen, optimizers, etc.) zijn betalend. Wij kunnen een partner vergoeding ontvangen als onze bezoekers sommige van deze producten, die op zondervirus.nl aanbevolen worden, kopen. Het zijn allemaal legale programma’s die getest werden voor ze toegevoegd werden op de site. Bij het downloaden van op zondervirus.nl, wordt het volledige risico echter door u gedragen. De site is niet verantwoordelijk voor de accuraatheid of de werking van aanbevolen programma’s.
  3. Zondervirus.nl en zijn partners controleren geen sites die gelinkt zijn aan de Service of op deze site geposte correcties, bewerkingen, omschrijvingen, commentaren. Door het klikken op links aangeboden door zondervirus.nl, erkennen alle gebruikers dat zondervirus.nl niet verantwoordelijk is voor de accuraatheid of de inhoud van deze links.
  4. Bezoekers kunnen commentaar en feedback achterlaten coor zondervirus.nl en zijn partners. U gaat akkoord om geen auteursrechtelijk beschermde, onwettige, schadelijke, bedreigende, beledigende, kwellende, lasterlijke, vulgaire, obscene, hatelijke, racistische, etnische of anderszins verwerpelijk materiaal van welke aard dan ook te plaatsen, inclusief, maar niet beperkt tot, materiaal dat gedrag stimuleert dat een strafbaar feit zou vormen, in strijd is met de rechten van anderen of anderszins de toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving schend.
  5. Het posten van auteursrechterlijk bescherm materiaal is verboden en je commentaren, verbeteringen, bewerkingen, omschrijvingen zullen verwijdert worden van deze site. Zondervirus.nl en zijn partners, behouden zich het recht voor, gans volgens eigen goeddunken, om materiaal ingediend om te of gepost in de commentaar, te bewerken, te weigeren of te verwijderen. Zondervirus.nl en zijn partners, behouden zich het recht voor, gans volgens eigen goeddunken, toegang tot de site/pagina systemen voorzien voor het gebruik van de ganse gemeenschap, te weigeren.Niet toegestaan en ontwettig gebruik van de site kan leiden tot een schadeclaim.
  6. Het gebruiken van de Serviceen de Site is op eigen risico. NOCH ZONDERVIRUS.NL, NOCH PARTNERS ZIJN AANSPRAKELIJK TEN OPZICHTE VAN U OF IEMAND ANDERS VOOR VERLIES OF LETSEL OF ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, BESTRAFFENDE OF SOORTGELIJKE SCHADE ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK, OF HET GEEN TOEGANG HEBBEN TOT OF GEBRUIK KUNNEN MAKEN VAN, DE SERVICE EN DE SITES EN DE BESCHIKBARE INFORMATIE OVER DE DIENST EN DE SITES TENGEVOLGE VAN ENIGE ACTIE GENOMEN IN ANTWOORD OP OF ALS GEVOLG VAN ENIGE INFORMATIE BESCHIKBAAR OVER DE SERVICE EN DE SITES. U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE VORDERINGEN TEGEN ZONDERVIRUS.NL EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, DIVISIES, FILIALEN, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS EN LICENTIEHOUDERS ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SERVICE EN DE SITES EN DE INFORMATIE DAAROP BESCHIKBAAR.
  7. Alle commentaar, verbeteringen, bewerkingen die u post of overmaakt aan de Service en/of de Sites zal behandelt worden als niet vertrouwlijk en geen eigendom. U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor wat u post of overmaakt, en u verleent zondervirus.nl en zijn partners het recht om alle informatie of inhoud die u post of overmaakt vaar welke doeleinden dan ook, te kopiëren, bewerken en te publiseren.
  8. Als bezoeker van zondervirus.nl kunt u regelmatig e-mail updates en occasionele e-mails ontvangen van de beheerders. U kan geïnformeerd worden over nieuwe functies en verbeteringen. We proberen het e-mail contact van de systeem bheerders zo veel mogelijk te beperken, als echter een e-mail verstuurd werd en terugkwam met een slecht e-mailadres, zullen we proberen om een correct e-mailadres te localiseren op één van de gelinkte sites, als dit niet lukt zal u informatie beëindigt worden.
  9. Deze gebruikersovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit of in verband met de Service en de Site worden beheerd door, en geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de wetten van Litouwen. Door uw gebruik van, of het posten op deze site gaat uw akkoord met, maar niet beperkt tot, de in deze overeenkomst opgesomde huidige voorwaarden.
  10. Het schenden van deze Gebruiksvoorwaarden zal leiden tot het stopzetten van toegang tot de site en het verwijderen van geposte informatie. Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van zondervirus.nl zullen behandelt worden door de rechtbanken in Litouwen.

U kan meer lezen over het zondervirus.nl project in Over ons. Het Privacybeleid, Vrijwaring en Openbaarmaking kunnen hier gevonden worden. Als u vragen heeft, kunt u ons bereiken via Contacteer Ons.