Publiceer uw artikel op ZonderVirus.nl

Bijgewerkt

Heeft u iets te delen met een online gemeenschap? Publiceer uw artikel op ZonderVirus.nl!

ZonderVirus is een respectabele technologie nieuws website die vooral gericht is op de onderwerpen cyberbeveiliging, privacy en de nieuwste malware trends en tendensen. Onze essentiële doelstelling is om de webcommunity up-to-date te houden met de vele uitdagingen die de virtuele wereld dagelijks biedt. We verwelkomen graag inzendingen die betrekking hebben op deze onderwerpen.

Het is belangrijk om op te merken dat ZonderVirus.nl niet het formaat van een sociale nieuwssite gebruikt, doordat alle door gebruikers gegenereerde inhoud door onze redactie wordt beoordeeld. Ons personeel behoudt zich het recht voor om de inzendingen te wijzigen, anders in te delen, te wijzigen, aan te vullen of te beperken overeenkomstig de interne regels en voorschriften.

De eisen die we stellen aan uw artikel

Submit an article

Er zijn een paar richtlijnen die de aanvragers moeten opvolgen met betrekking tot de inhoud van de inzending, de tekstkwaliteit, de artikelstructuur en afbeeldingen.

1. Kies uw onderwerp

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de legitimiteit van zijn bronnen te controleren. Vermijd nepnieuws omdat zulke inzendingen worden afgewezen. Zorg ervoor dat er nog geen artikel over hetzelfde probleem eerder al op onze website is gepubliceerd voordat u uw bericht heeft verzonden.

De indiening kan zich alleen tot een populair onderwerp ontwikkelen als het dat onderwerp aanvult met wat nieuwe en relevante informatie. Door de bijbehorende zoekwoorden te laten draaien door de interne zoekmachine van de site, wordt informatie weergegeven die we al hebben op onze site.

BELANGRIJK: we accepteren alleen originele inhoud:

  • We zullen plagieerde artikelen of op andere manieren gemanipuleerde teksten afwijzen.
  • Als u andere werken citeert, vermeld expliciete verwijzingen naar de auteurs en titels van de door u aangehaalde werken (voeg er tenminste 5 toe).
  • Hetzelfde artikel mag niet worden ingediend of weergegeven in andere tijdschriften.
  • We laten alleen de volglinks toe in de artikelen van topkwaliteit. Geplagieerde inhoud kan onbeperkt geblokkeerd worden.

2. Voorbereiden van de tekst

De artikelen moeten minstens 500 woorden bevatten. Zorg ervoor dat u een vloeiende, leesvriendelijke tekst formuleert die voldoet aan de grammaticale, syntactische en semantische regels van de taal. Duid personen aan op de formele register en blijf consistent in de gehele tekst.

Het maken van kleine fouten is mogelijk, maar we raden u aan om taalbeveiligingsinstrumenten te gebruiken om de kwaliteit en leesbaarheid van uw inzending zoveel mogelijk te verbeteren.

3. Het structureren van het artikel

Vasthouden aan een basis-artikelstructuur:

  • inleiding,
  • body,
  • conclusies.

Met andere woorden, maak uw tekst zowel samenhangend als consistent. Het indelen in paragrafen maakt het voor u makkelijker om suggesties te doen wat betreft uw ideeën en bevindingen, evenals het verkorten van de duur van de toelatingsevaluatie aan onze kant.

4. Afbeeldingen toevoegen

Het illustreren van inzendingen met afbeeldingen wordt aangemoedigd. De afbeeldingen moeten origineel en geschaald zijn volgens de beeldverhouding van 16:9. Afbeeldingen die inbreuk maken op auteursrechten worden niet geaccepteerd.

NB: We accepteren ook infographics, als u uw bevindingen wenst over te brengen op een meer visuele manier.

Algemene voorschriften en hoe u een artikel indient

Alle bijdragen dienen te worden gezonden naar articles@esolutions.lt. Afhankelijk van de gebruikersactiviteit duurt, kan het tot maximaal 10 werkdagen duren om een artikel te beoordelen. Als de inzending is geselecteerd voor publicatie, sturen we een bevestigingsbericht naar het adres van waaruit het is verzonden. Als u na de termijn van twee weken niets van ons heeft gehoord, kunt u uw werk in andere tijdschriften publiceren.

BELANGRIJK: We hebben een strikte volgen/ niet-volgen-koppelingsbeleid. Als u wilt dat we volglinks naar uw bronnen tonen, moet u een actieve schrijver zijn en ten minste 2 artikelen per maand indienen. Na een paar maanden inactiviteit worden de volglinks automatisch overgeschakeld naar niet-volgen. We moeten wel benadrukken dat we deze procedure ook handmatig kunnen uitvoeren als we herhaaldelijk plagiaat aantreffen in de door u verstrekte bronnen.

We verwachten ook dat u een actief lid bent van de ZonderVirus gemeenschap, dat wil zeggen: dat u een gebruikersprofiel aanmaakt met een foto van uzelf, uw echte naam en een korte biografie. We nemen de beveiliging van het internet serieus, dus we willen ervoor zorgen dat onze bijdragers dat ook doen.