Overeenkomst Van Het Gebruik

Bijgewerkt

Zondervirus.nl gebruikersovereenkomst:

1. Zondervirus.nl is een publiekelijk toegankelijk algemene site toegewijd aan de bestrijding van Spyware. Informatie kanaal zondervirus.nl is gemaakt door internetgebruikers en gewijd aan internetgebruikers. De archiefbescheiden en omschrijvingen, uitgedrukt, geïmpliceerd of gegarandeerd door leden en niet-leden op deze site, zijn puur de verantwoording van de individuen zelf. Alle informatie nauwkeurigheid, tekstuele auteursrechten, beeld technische auteursrechten en gebruik, en andere vormen van informatie zijn enkel de verantwoordelijkheid van de bezoeker en de persoon welke het heeft geplaatst. Zondervirus.nl garandeerd, waarborgd of bevestigd geplaatste informatie over spyware / termen / artikelen / bestand pagina’s of berichten op het berichten bord niet.

2. Zondervirus.nl levert een hoogwaardig informatieve service zonder kosten aan leden en niet-leden op de site.

3. Disclaimer: De service en de site bevatten informatie, feiten en reacties van diverse individuen en organisaties. DE SERVICE EN DE SITE WORDEN AANGELEVERD OP EEN ‘’ZOALS HET IS’’ BASIS ZONDER GARANTIE OP ENIGE WIJZE, OF HET NU EXPRESS IS OF GEÏMPLICEERD WORDT, INCLUSIEF MAAR NIET GELIMITEERD TOT GARANTIES VAN AANDUIDINGEN OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF JUISTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ANDERS DAN DE GARANTIES WELKE ZIJN OPGELEGD EN ONBEKWAAM ZIJN VOOR UITSLUITING, RESTRICTIES OF MODIFICATIE ONDER DE WET UITVOERBAAR VOOR DEZE OVEREENKOMST. ALGEMENE INTERNET, INC. NOCH ZIJN AANEENGESLOTEN VERENIGINGEN ONDERSCHRIJVEN OF ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR DE JUISTHEID OF DE BETROUWBAARHEID VAN ENIGE OPINIE, ADVIES OF UITDRUKKING VAN DE SERVICE OF SITE.

4. De service en de site bevatten databases van spyware parasieten, termen gerelateerd aan het internet, beveiliging en spyware, bedrijven gerelateerd aan spyware, bestanden gerelateerd aan persoonlijke veiligheid, privacy en of spyware en aanpas / reactie secties welke toelaten dat jij en andere vertrouwde gebruikers informatie corrigeren, informatie te plaatsen, feedback te geven aan zondervirus.nl en zijn aaneengesloten verenigingen. Je gaat ermee akkoord geen auteursrechtelijk materiaal, on-wettelijk, beschadigende, bedrijgende, misbruikende, intimiderende, eerrovende, vulgaire, obscene, gods lasterende, haatvolle, rassen discriminerende, etnische of op andere wijze oneerbaar materiaal van enige soort, inlcusief, maar niet gelimiteerd tot, alle soorten mogelijkheden welke aanmoedigen/leiden tot een criminele overtreding, de rechten van een ander raken, of anderzijds een locale, staats, nationale of internationale wet over treed te plaatsen.
Daarbij zal je niet informatie plaatsen / aanpassen / informatie toevoegen of corresponderen welke niet van een professional afkomstig is. Je bent verantwoordelijk voor, en het tevreden stellen en risicoloos houden van zondervirus.nl en zijn aaneengesloten bedrijven, tegen elke claim over materiaal / reacties en of wijzigingen die je aan maakt. Ondaks dat zondervirus.nl en zijn aaneengesloten bedrijven zo nu en dan monitoren, of reacties aan passen, of berichten aanpassen, correctie en verandering aanbrengt aan de site is men hiertoe geenzins verplicht. Je bevestigd dat zondervirus.nl en zijn aaneengesloten bedrijven de aanwezige informatie niet controleren op de site, en dat eventuele reacties, correcties, opninies, adviezen, verklaringen, services, aanbieden of andere informatie of inhoude gepresenteerd of geplaatst op elke pagina van de site, maar dat de plaatser ten alle tijden verantwoordelijk is voor de inhoud. Zondervirus.nl en zijn aaneengesloten bedrijven behoude het recht, in hun exclusieve discretie, om aan te passen, en te weigeren materiaal te plaaten. Zondervirus.nl en zijn aaneengesloten bedrijven behoude het recht, in hun exclusieve discretie, om toegang tot de site te blokkeren, of pagina’s welke voor algemene nut zijn voor de gebruikers.
5. Je gebruik van de services en de site is op eigen risico. NOCH ZONDERVIRUS.NL OF AANEENGESLOTEN BEDRIJVEN KUNNEN VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR JOU OF IEMAND ANDERS ZIJN VERLIES OF BLESSURE, OF ENIGE DIRECTE, INDIRECT, ONGELUKKIGE, CONSEQUENTIE HEBBENDE, SPECIALE, STRAFHEBBENDE OF VERGELIJKBARE SCHADE UITKOMENDE VANUIT JE TOELATING OF GEBRUIK, OF JE ONMOGENLIJKHEID TOT TOELATING OF GEBRUIK, DE SERVICE EN DE SITES EN DE BESCHIKBARE INFORMATIE OP DE SERVICE EN SITES OF KOMENDE UIT ENIGE ACTIE IN REACTIE TOT OF ALS EEN RESULTAAT VAN ENIGE AANWEZIGE INFORMATIEOP DE SERVICE EN SITES. HIERBIJ LAAT JE ELKE MOGELIJK LIGGEN OM CLAIMS IN TE DIENEN TEGEN ZONDERVIRUS.NL EN ZIJN ONDERGESCHIKTEN, DIVISIES, AANEENGELSLOTEN BEDRIJVEN, AGENTEN, REPRESENTATIEVE KRACHTEN EN LICENSIE GEVERS KOMENDE UIT JE GEBRUIK VAN DE SERVICE EN DE SITES EN DE INFORMATIE DIE ER OP AANWEZIG IS.

6. Elke opmerking, correctie of wijziging welke je plaatst of doorgeet aan de service en/of site is, en zal worden behandeld als openbaar en geen eigendom. Je hebt de volle verantwoordelijkheid voor alles wat je plaatst of verstuurd, en je geedt zondervirus.nl en zijn aangeengesloten bedrijven de recht om aan te passen, copiëren, te publiseren en alle informatie of inhoud die je plaats te plaatsen of te verzenden voor elke reden.

7. Zondervirus.nl en zijn aaneengesloten bedrijven bekijken of monitoren niet elke web site gelinkt aan de service of van geplaatste correcties, aanpassingen, beschrijvingen en commentaren op deze site. Wanneer je klikt op een link van zondervirus.nl is het hierbij zo dat alle gebruikers van het systeem bekennen dat zondervirus.nl niet verantwoordelijk is voor de juistheid of inhoud van de links. Informatie met auteursrechten plaatsen is niet toegestaan en je reacties, correcties, aanpassingen, of omschrijvingen zullen worden verwijderd van de site.

8. Als lid / niet-lid / bezoeker van zondervirus.nl – ontvang je regelmatig emails met herzieningen en zal je zo nu en dan mail ontvangen van de beheerders. Als nieuwe onderdelen toegevoegd worden en worden ontwikkeld zul je geinformeerd worden, of hier in toe worden gevoegd, waarvan sommige misschien email gebaseerd. we trachten om mail contact met de beheerders te minimaliseren, maar wanneer een mail is verzonden en terug komt met een onbekend adres, dan zullen we proberen een juist mail adres van een gelinkte site te halen. Indien dat niet lukt verwijderen we het. (als je ontdekt dat je uitgeschakeld bent door verkeerde contactinformatie, stuur ons dan een bericht met de juiste informatie, en voer je informatie opnieuw in.)

9. Deze gebruikers en gasten overeenkomst en elk geschil welke er uit voor komt of gerelateerd aan de service en de sites zal bepaald worden door, en uitgevoerd worden met gebruik van de wetten van Litouwen. Door gebruik van, of door reageren op, deze site geef je je akkoord tot, maar niet gelimiteerd tot, de huidige condities welke aan worden gegeven in deze gebruikersovereenkomst.

10. Overtreding van deze regels en condities zal tot gevolg hebben dat de toegang tot de site worden geblokkeerd, en dat geplaatste informatie en reacties worden verwijderd.