Gegevensback-up en -herstel: waarom is het belangrijk voor u

De wereld gaat digitaal: gegevensback-up en -herstel wordt cruciaal voor bedrijfsinstellingen en geadviseerd aan thuisgebruikers

Digitale gegevens zijn de afgelopen decennia enorm uitgebreid, vooral sinds het internet wereldwijd toegankelijk is geworden. Dankzij de modernisering van de industrieën en de technologische vooruitgang konden bedrijven hun taken efficiënter uitvoeren. Het meeste werk wordt nu gedaan via een computer die verbonden is met een bepaald netwerk, een specifieke server en/of het internet.

Sinds computers een groot deel van ieders leven zijn geworden, zijn de gegevens die erop zijn opgeslagen exponentieel uitgebreid. Zo worden belangrijke documenten, foto's, projecten, technische tekeningen en nog veel meer nu virtueel opgeslagen. Hoewel sommige bedrijven en ondernemingen er nog steeds voor kiezen om harde kopieën van dergelijke essentiële documenten beschikbaar te hebben, gaan de meeste digitaal. Deze vraag is grotendeels geïmplementeerd vanwege de behoeften van de klant..

Het is duidelijk dat gegevens moeten worden beschermd tegen inbraken van buitenaf, natuurrampen en onbedoelde corruptie of verwijdering, d.w.z. menselijke fouten; vandaar dat gegevensback-ups onmisbaar zijn. Alle bedrijven gebruiken nu verschillende methoden voor het bewaren en back-uppen van gegevens die een gemakkelijk herstel in geval van onvoorziene omstandigheden mogelijk maken.

Databack-ups zijn essentieel voor bedrijven en ondernemingen, tot het punt waarop een bedrijf ten onder zou kunnen gaan door een eenvoudige cyberaanval zonder dat er een betrouwbare back-up beschikbaar is. Correcte gegevensback-ups en -herstelpraktijken moeten echter ook door thuisgebruikers worden gebruikt, omdat persoonlijke foto's, werkbestanden en andere belangrijke gegevens in een oogwenk zouden kunnen verdwijnen, om nooit meer te worden teruggezien.

Wat is gegevensback-up en -herstel?

Op IT-gebied wordt het back-up- en herstelproces beschreven als een combinatie van technologieën en praktijken die het mogelijk maken om in vooraf bepaalde perioden kopieën te maken van belangrijke gegevens. Dit proces omvat meestal het kopiëren van back-upgegevens naar de oorspronkelijke of een nieuwe locatie, zodat de verloren bestanden kunnen worden gebruikt op de plaats van de verloren bestanden. Back-ups kunnen permanent gegevensverlies voorkomen en hoge herstelkosten in het geval van een ramp, een menselijke fout of een cyberaanval elimineren.

Terwijl gegevensback-up en -herstel binnen grotere bedrijven in hoge mate wordt beheerd en hiervoor voldoende middelen worden ingezet, is gegevensback-up en -herstel voor thuisgebruikers een proces dat een stuk minder complex is. Enkele redenen hiervoor zijn onder andere:

 • Beperkte middelen en financiën;
 • Veel lagere gegevensvolumes.

Als gevolg van deze twee factoren variëren de praktijken op het gebied van gegevensback-up en -herstel sterk. In dit artikel bespreken we bijzonderheden die verband houden met zo'n proces, waarom gegevensback-ups essentieel zijn en wat de meest efficiënte manier is om ervoor te zorgen dat uw belangrijke bestanden nooit voor altijd verloren gaan.

File types

Gegevensverlies kan om verschillende redenen optreden

Om te begrijpen waarom gegevensback-ups en -herstel belangrijk zijn, is het verplicht om te weten hoe gegevensverlies kan optreden. In veel gevallen zijn thuisgebruikers zich niet bewust van het feit dat hun informatie in een oogwenk weg kan zijn, dus weten hoe gegevens kunnen verdwijnen is een cruciale stap in het realiseren waarom gegevensback-up & -herstel van vitaal belang zijn.

Apparaat- en hardwarestoringen

Hardwarefouten zijn een van de meest voorkomende redenen waarom u permanent de toegang tot uw bestanden zou kunnen verliezen, en zijn verantwoordelijk voor meer dan 40% van de gevallen van gegevensverlies. De technologie staat echter nooit stil en er worden meer geavanceerde apparaten geproduceerd voor zowel privé- als professioneel gebruik.

Ondanks de garanties is er geen enkele manier om te garanderen dat een hardwarecomponent niet op een dag stopt met werken. In sommige gevallen echter zijn de redenen voor de storing niet gerelateerd aan technische aspecten van een hardwarecomponent, maar zijn deze eerder te wijten aan onjuist gebruik, zoals bijvoorbeeld externe schade wanneer een apparaat op de grond valt.

Een defecte harde schijf of een solide basisaandrijving kan leiden tot een volledig verlies van gegevens. Hoewel dergelijke informatie nog steeds kan worden hersteld als een opslagapparaat wordt gerepareerd, kan een storing soms van cruciaal belang zijn, met als gevolg permanent gegevensverlies.

Malware-aanvallen

Malware is een soort software die schadelijke acties probeert uit te voeren om de cybercriminelen in kwestie te bevoordelen. In de meeste gevallen worden infecties zoals Remote Access Trojans (RAT's), Backdoors, Rootkits, Spyware en vele andere gebruikt door schurken om gevoelige informatie te stelen, de host te gebruiken om spam te versturen, andere malware te verspreiden en andere schadelijke activiteiten uit te voeren. Deze infecties kunnen zelden leiden tot het compromitteren van persoonlijke bestanden, hoewel bugs in malwarecode gemakkelijk kunnen leiden tot storingen in het besturingssysteem, wat uiteindelijk leidt tot gegevensverlies.

De grootste bedreiging die kan leiden tot een volledige gegevenscompromissie is echter gijzelsoftware, een type malware dat is ontworpen om alle persoonlijke bestanden op een systeem te vergrendelen en vervolgens losgeld in digitale Bitcoin te eisen voor een ontcijferingshulpmiddel. Omdat gijzelsoftware meestal geprogrammeerd is om geautomatiseerde Windows-back-ups zoals Systeemherstel te verwijderen, is eenvoudig herstel meestal geen optie. Versleutelingsalgoritmen, zoals RSA, kunnen zelfs door de krachtigste supercomputers niet ontcijferd worden.

Ransomware infection

Menselijke fouten

Laten we eerlijk zijn: iedereen maakt wel eens een fout, hoe voorzichtig we ook zijn. In deze situaties moeten we vertrouwen op technologieën die ons kunnen helpen de negatieve gevolgen van fouten te voorkomen.

Er zijn veel manieren waarop u bestanden en gegevens die op uw computer zijn opgeslagen, kunt kwijtraken door uw eigen fouten. Zo zou u bijvoorbeeld uw telefoon, laptop of een ander draagbaar apparaat kunnen verliezen om het nooit meer terug te zien. U zou ook een kopje koffie op belangrijke hardwareonderdelen kunnen morsen en deze onherstelbaar beschadigen. Tot slot zou u een lage harde schijfruimte kunnen hebben die uw pc zou kunnen laten crashen voordat u erin slaagt een belangrijk document op te slaan. Met andere woorden, onbedoeld gegevensverlies komt vaker voor dan we in eerste instantie zouden denken.

In deze situaties is de beste manier om ervoor te zorgen dat uw belangrijkste bestanden veilig zijn, door ze te herstellen van back-ups, omdat deze informatie kan worden hersteld, zelfs als het apparaat dat het oorspronkelijk heeft opgeslagen, verloren is gegaan of is vernietigd. Dat is een van de redenen waarom back-up en herstel zo belangrijk is voor thuisgebruikers.

Diefstal

Diefstal van eigendommen is iets dat iedereen kan treffen, ongeacht zijn of haar woonplaats (hoewel meer beveiligde gebieden minder kans op diefstal zullen hebben). Het is duidelijk dat de meest voorkomende apparaten die in een trein, op het strand of op een andere plaats worden gestolen, laptops, tablets en telefoons zijn. Deze zijn namelijk draagbaar en worden vaak naar verschillende plaatsen meegenomen, omdat ze net voor dit doel ontworpen zijn.

Maar zelfs werkplekken in het thuiskantoor kunnen gevoelig zijn voor diefstal, omdat huisinbraken niet zo ongewoon zijn. Dieven grijpen meestal alles wat waardevol is, zoals laptops of desktopcomputers.

Natuurrampen

Terwijl extreme rampen zoals orkanen, tornado's, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen een van de oorzaken kunnen zijn van volledige vernietiging van het pand waar de gegevens zich bevinden, kunnen meer voorkomende situaties, zoals hoge temperatuursveranderingen of overstromingen, ook schade aan hardware veroorzaken. Gelukkig komen zulke situaties niet zo vaak voor, maar ze mogen nooit worden uitgesloten.

Naast de hierboven genoemde natuurrampen kunnen ook huisbranden, elektrische storingen, waterleidingbreuken en andere dagelijkse problemen uw computer voorgoed om zeep helpen.

In dit soort situaties zijn virtuele back-ups op een opslaglocatie in de cloud de beste optie, omdat de back-uphardware die in deze omstandigheden is opgeslagen, uiteindelijk vernietigd zou worden.

Fysieke of virtuele back-ups? Beide hebben voor- en nadelen

Gegevensback-ups zijn niet doeltreffend als ze op hetzelfde medium worden opgeslagen, omdat deze het op eender welk moment kunnen begeven. Als u gegevensback-ups opslaat op hetzelfde platform, is dit veel minder efficiënt. In het bovengenoemde voorbeeld van een aanval met gijzelsoftware zouden back-ups die zijn opgeslagen op een afzonderlijke harde schijf die is aangesloten op dezelfde pc, leiden tot gegevensversleuteling. Als gevolg daarvan zouden back-ups volledig worden vernietigd, omdat malware doorgaans alle aangesloten apparaten, servers en netwerken binnendringt als daarvoor geen passende beveiligingsmaatregelen worden toegepast.

Er zijn verschillende soorten gegevens die op een computer worden opgeslagen. Hoewel sommige van deze gegevens niet belangrijk zijn en kunnen worden hersteld via het internet (bepaalde toepassingen kunnen bijvoorbeeld opnieuw worden gedownload en geïnstalleerd) of andere bronnen, zijn persoonlijke bestanden het meest waardevol. Zo slaan mensen familiefoto's, werkdocumenten, schoolprojecten en andere gegevens van onschatbare waarde op. In sommige gevallen kan het verlies van dergelijke bestanden in veel opzichten dramatisch zijn als er geen back-ups werden gemaakt.

Gegevensopslaghardware kan worden gebruikt voor back-ups

Backup files

Er zijn talrijke manieren waarop gegevensback-ups kunnen worden gemaakt en gegevens kunnen worden hersteld. Zoals eerder vermeld, moeten back-ups worden opgeslagen op een ander medium dan de originele bestanden. Daarvoor kan een hardware-opslagapparaat worden gebruikt:

 • Harde schijf (HDD)
 • Solide basisaandrijving (SSD)
 • Externe harde schijf
 • USB Flash
 • DVD/CD
 • NAS-apparaten (Network Attached Storage)

Deze kunnen allemaal een oplossing bieden, maar welke u moet gebruiken hangt in hoge mate af van uw persoonlijke voorkeur en beschikbaarheid van toegang. Als u bijvoorbeeld slechts enkele belangrijke bestanden moet back-uppen, zou u moeten vertrouwen op een USB Flash, want die is snel, eenvoudig en handig. Als u te maken heeft met een grote hoeveelheid gegevens, kunt u beter kiezen voor een grotere opslagruimte, zoals een externe harde schijf.

Vergeet niet dat u, zodra u gegevens kopieert waarvan u een back-up wilt maken, het apparaat onmiddellijk fysiek moet loskoppelen van het primaire systeem. Op deze manier kunt u back-ups scheiden en doeltreffend maken in geval van onvoorziene omstandigheden.

Opslag op afstand is perfect voor gegevensback-ups

Fysieke apparaten zijn niet de enige oplossing als het gaat om bestandsback-ups. Deze hebben namelijk meerdere tekortkomingen, waaronder beperkte ruimte. Gegevensopslag op afstand, ook bekend als virtuele gegevensopslag, kan in veel situaties een uitstekende keuze zijn, omdat het potentieel onbeperkt kan zijn en ook kan worden ingesteld om automatisch te worden uitgevoerd in de door u vooraf bepaalde tijdsperiodes.

Als het gaat om online back-up, ook wel bekend als back-up in de cloud, is het belangrijk dat u een dienst met een goede reputatie uitkiest. Gegevens zijn uiterst waardevol, en verkeerd opgeslagen gegevens kunnen worden gestolen of zelfs verkocht aan derden. Wanneer u dus een externe cloudservice kiest om een back-up van uw bestanden te maken, zorg er dan voor dat deze uw gegevens versleutelt en adequaat beschermt tegen ongeoorloofde inbraken. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat de meeste cloud-opslagdiensten niet gratis (met uitzondering van enkele die een uiterst beperkte hoeveelheid opslagruimte bieden) en soms zelfs relatief duur kunnen zijn, afhankelijk van het gekozen plan.

Naast Cloud storage zijn er ook andere online media die gebruikt kunnen worden voor back-up doeleinden. Zo kunt u bijvoorbeeld uw e-mail gebruiken om enkele bestanden op te slaan, ook al is deze methode niet bijzonder efficiënt. Desalniettemin kunnen gebruikers die om een of andere reden alles op hun computer kwijtraken, toch nog enkele belangrijke bestanden terughalen als ze eerder via e-mail naar iemand zijn gestuurd.

Cloud backup

Zijn er geen back-ups gemaakt? Gebruik gegevensherstel software

Back-ups van gegevens zijn uiterst belangrijk, omdat ze gebruikers kunnen helpen om waardevolle bestanden gemakkelijk te herstellen. Veel consumenten onderschatten het belang van back-ups en nemen zelden de tijd en moeite om de veiligheid van hun bestanden te garanderen. Zonder back-ups kunnen ze echter hun kostbare foto's, werkdocumenten, afbeeldingsbestanden en andere relevante gegevens niet herstellen.

Gelukkig kunnen verschillende methoden u soms helpen om gegevens te recupereren. Het succes ervan hangt in hoge mate af van hoe u uw bestanden in de eerste plaats bent kwijtgeraakt. In sommige gevallen kunnen zelfs bestanden die met gijzelsoftware zijn gecodeerd, worden hersteld met hulpmiddelen voor gegevensherstel.

Data Recovery Pro

Gegevens die op uw computer zijn opgeslagen, worden op bepaalde plaatsen van uw harde schijf opgeslagen. Zodra het commando wordt gegeven om een bepaald bestand te verwijderen, wordt een bepaalde hoeveelheid opslagruimte vrijgemaakt om opnieuw te worden gebruikt. Om redenen van prestatievermogen worden deze bestanden echter niet onmiddellijk uit de opslageenheid verwijderd.

De inhoud van het bestand blijft op het systeem staan zolang er geen nieuwe gegevens op worden geschreven. Daarom is gegevensherstel software in staat om werkkopieën van gegevens uit opslagapparaten op te halen. Hierdoor moet de harde schijf of een andere opslagruimte niet worden gevuld met nieuwe gegevens totdat de verloren bestanden volledig zijn hersteld. Met andere woorden, probeer de verloren gegevens direct te herstellen en wacht niet tot uw harde schijf wordt overschreven met nieuwe informatie, waardoor de werkkopieën worden gewist.

Data Recovery Pro is een van de toonaangevende e-mail- en bestandshersteloplossingen die er zijn. Het gebruikt niet te veel computerbronnen, neemt niet veel ruimte in beslag en is zeer eenvoudig te begrijpen. Deze applicatie kan helpen om video's, foto's, muziek, archieven, documenten, databases en alle andere bestandstypen die per ongeluk werden verwijderd of verloren zijn gegaan als gevolg van andere redenen, te herstellen.

Andere kenmerken van Data Recovery Pro zijn onder andere:

 • Herstelt gegevens van externe apparaten, zoals USB-sticks of iPods;
 • Herstelt e-mails en hun bijlagen die werden verwijderd of verloren zijn gegaan;
 • Herstelt bestanden van geformatteerde of gedeelde schijven;
 • Gidst u door het bestandsherstelproces;
 • Ondersteunt het zoeken op trefwoordfunctie;
 • Laat een voorvertoning zien van scanresultaten, zoals video's of muziekbestanden;
 • Kan soms worden gebruikt om gecodeerde gegevens te herstellen.

Data Recovery Pro

ShadowExplorer

Sinds Windows Vista heeft Microsoft een nieuwe, geautomatiseerde back-upfunctie geïmplementeerd met de naam Shadow Volume Copies, hoewel dit alleen werkt als Systeemherstel eerder was ingeschakeld. Hierdoor kunnen bestanden automatisch op de achtergrond worden opgeslagen door uw Windows-besturingssysteem. De ingebouwde tool om toegang te krijgen tot deze back-ups is echter helemaal niet gebruiksvriendelijk, omdat u elk bestand afzonderlijk zouden moeten herstellen. Absoluut inefficiënt!

In deze situaties zijn applicaties zoals ShadowExplorer er om u te helpen. Het kan gemakkelijk en op een gebruiksvriendelijke manier toegang krijgen tot de schaduwopslag en stelt u in staat om zonder beperkingen door eerdere versies van bestanden te bladeren. Hoewel deze technologie geen alternatief is voor reguliere back-ups, kan het in sommige gevallen toch uw dag redden..

Shadow Copies and ShadowExplorer are in no way a replacement for regular backups! This is very important and can't be stressed enough. A Shadow Copy is kept on the same disc as the original data. In case of a disc failure all data is lost, including the Shadow Copies. ShadowExplorer is a good addition to regular backups, but not a replacement.

Als uw bestanden gecodeerd waren door gijzelsoftware

Gijzelsoftware is een van de meest verwoestende computerinfecties die er zijn, omdat encryptie-algoritmen zoals RSA of AES worden gebruikt om alle persoonlijke bestanden op het systeem te vergrendelen. Tijdens dit proces wordt een unieke sleutel gecreëerd en naar de auteurs van de gijzelsoftware gestuurd. Om deze op te halen, wordt slachtoffers gevraagd om losgeld te betalen in Bitcoin. Helaas hebben boeven in dit soort situaties gelijk, omdat het onmogelijk is om bestanden te ontcijferen als er een veilige encryptiemethode wordt gebruikt.

Gelukkig maken malware-auteurs soms fouten die door beveiligingsonderzoekers kunnen worden gebruikt om gebruikers een gratis ontcijferingshulpmiddel te bieden. Tegelijkertijd zijn deze gelegenheden relatief zeldzaam als u ze vergelijkt met een totaal volume aan nieuwe vormen van gijzelsoftware die dagelijks worden uitgebracht. Ondanks dit zijn malwarefamilies zoals CrySiS, TeslaCrypt, Xorist, Jigsaw, GlobeImposter en vele anderen succesvol ontcijferd met de hulp van wetshandhavingsinstanties, cybersecurity bedrijven, projecten zoals No More Ransom en onafhankelijke beveiligingsonderzoekers. Helaas duiken er dagelijks nieuwe varianten op, en blijven gebruikers er het slachtoffer van worden.

No More Ransom Project

Wat de meeste mensen die geïnfecteerd raken met gijzelsoftware niet beseffen, is dat bestanden niet worden teruggezet naar de vorige (werkende) versies door malware te verwijderen. Zonder back-ups is er geen veilige manier om gegevens gratis te herstellen, tenzij beveiligingsonderzoekers een werkende decryptor vrijgeven.

Als uw toestel dus geïnfecteerd is met gijzelsoftware, is de kans dat uw bestanden succesvol worden hersteld afhankelijk van de soort malware. We raden u aan om alle bovenstaande methoden uit te proberen en ook websites zoals nomoreransom.org te controleren op gratis ontcijferingstools.

Over de auteur
Julie Splinters
Julie Splinters - Malware-verwijder-specialist

Julie Splinter is de nieuwsredacteur van Zondervirus.nl. Ze is bachelor in de Engelse filologie.

Contact Julie Splinters
Over het bedrijf Esolutions

Lezen in een andere taal