OP 8 maart jl is er een bedrag van €36,29 afgeschreven van mijn creditcard. Hiervoor heb ik geen opdracht gegven, vorig jaar éénmalig Spyhunter besteld. nu wortd erautomatisch weer een bedrag afgeschreven. Ik verzoek u hierbij om het bedrag terug te storten.
Ik hoop op een speodig antwoord.